Кабинет “De-tox”

 

“De-tox”  Специализирана Консултативна и Диагностично-Лечебна Амбулатория за Токсикологични и Вътрешни Заболявания

И.Н. – 1602121410

проф.  д-р Я. Илиев, ДМ, МЗМ, ERT

Над 20 000 токсични вещества при поглъщане и/или вдишване могат да причинят отравяне. Най-опасните са повече от 500.

 Само в град като Пловдив  над 1000 души ежегодно постъпват за спешно  болнично лечение заради отравяне.

Неизвестен брой хора обаче са жертва на системни токсични увреждания без да  го осъзнават. В повечето от случаите това е поради непознаване на опасностите или заради подценяването им.

 Самодиагностицирането е опасно!

 Най-коварните поражения са от наглед незабележими въздействия  на средата, в която се живее или работи.

Особено опасно е подценяването на оплаквания, с които вече сте свикали.

 Касае ли се за деца, превантивно се допитайте за факторите на средата в която растат и се развиват, дори да нямат все още оплаквания.

Когато се съмнявате за употреба на наркотици – потърсете среща със специалист.

 Предмет на специализираната токсикологична консултация и  помощ са:

 · СЪСТОЯНИЯ СЛЕД ОСТРО ОТРАВЯНЕ

· Диагностични и терапевтични ПРОБЛЕМИ  ОТ:

лекарства и наркотици

алкохол, почистващи препарати, антифриз

газове, тежки метали, органични разтворители,

препарати за растителна защита и торове

отрови от насекоми, влечуги, гъби и билки

· ТОКСИКОАЛЕРГИЯ

· ТЕЛЕСНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ НАРКОМАНИИ И АЛКОХОЛИЗЪМ

СВЕТЪТ  е пълен с отрови !

 За да сте защитени в “De-tox” се предлага:

· био-медицински и токсикологични изследвания,

· установяване въздействието на отрови

· разпознаване на наркоманията

· очистване от приети токсини с класически и алтернативни методи  (еферентна терапия -мембранна афереза)

– прилагане на апаратни методи за възстановяване (ТЭС терапия)

· ефективно лечение на пост токсично състояние

· възможност за последващо наблюдение и всестранна подкрепа

· обучение за разпознаване на токсични опасности и предпазване от тях.

· обща и специализирана консултация

· съдебно-медицинска и съдебно-токсикологична експертиза

· издаване на документи за токсикологични и наркологични заболявания

· лечение на вътрешни заболявания

ПРЕДУПРЕДЕНИТЕ    ОЦЕЛЯВАТ !

Токсиколог – Интернист

проф. д-р  Янко  Т. Илиев д.м. мзм, ERT

Тел:  0888211405,

Кабинет “Де-токс”: “Хр. Станчев” №3, гр. Пловдив

[email protected]


Карта

 Posted by at 21:43