За мен – проф. д-р Янко Илиев, дм, мзм, ERT

 

За да ме разпознаете….

2020 г. – кабинет в клиника по токсикология

Аз

2011 г.- кабинет “Де-токс”
Това съм аз все пак ....проф д-р Янко Илиев, дм

 

Биография
Контакти

Научни интереси

1. Епидемиология на острите отравяния, социална токсикология, организация и управление на токсикологичната помощ, статистико-математически методи на моделиране
2. Суицидитет и наркологични проблеми при случаи с остри отравяния
3. Токсонаркология – епидемиология на употребата на предизвикващи зависимост психоактивни вещества сред 14-19 годишни
4. Токсонаркология- токсовирусология – епидемиология на преносими инфекции у наркозависими
5. Токсоалергология- тежки токсоалергични прояви от биологични отрови .
6. Токсикологична казуистика, органна патология при отравяния

Практически интереси:

1. Диагностика, лечение и експертиза на проблеми от въздействие върху човека на токсични вредности в бита и работната среда.
2. Диагностика на скритата наркомания
3. Съдебно-медицинска и съдебно-токсикологична експертиза при отравяния и наркомания.
4. Токсикологични изследвания на вещества и продукти
5. Класическа и алтернативна дезинтоксикация
6. Нови детоксични методи

Научни публикации 1988-2021 г.

Над 130 публикации- статии в реферирани списания у нас и в чужбина, монографии , учебници, рецензии и участия във форуми.

 

 

 Posted by at 13:00

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)